Roll back posture

U idealnom položaju tela mišići i tetive (antagonisti) sa svih strana trpe podjednak napor. Tako se održavaju ravnoteža i uspravan stav. Međutim, bolesti, povrede, dugo sedenje u nepravilnom položaju, nošenje tereta (torbe), narušavaju početni pravilan stav. Od najranijeg detinjstva, preko puberteta, sve do duboke starosti,  izloženi smo raznim uticajima (stres) koje trpi naše telo.

Problem neće nastati odmah, potrebno je vreme. Kada određene grupe mišića budu osetile da su jače ili slabije, tek tada nastaje problem. Telo će težiti da ostvari svoj jedini cilj – održavanje ravnoteže, a neće imati apsolutnu podršku svih mišića. Jači mišići će vući na jednu stranu i preuzimati ulogu slabijih.

Držanje tela savijenog ka jednoj strani prouzrokuje skraćenje tkiva na toj strani, a istegnuti mišići preuzimaju ulogu skraćenih i trpe još veći napor. Svaki vid trpljenja organizma manifestuje se patološkim promenama (bujanjem) tkiva, što za posledicu ima krivljenje fiziološkog položaja tela (posture).

 

Karakteristike RBP

Masažom pronalazimo patološki promenjeno tkivo na jednoj i na drugoj strani tela, razgrađujemo ga, oslobađamo mišiće u obavljanju svoje funkcije i dodatno ih istežemo. Tom prilikom moraju biti ispraćene sve tetive i mišići u kinetičkom lancu. U početku se obično segmentno pristupa problemu, a kasnije se sve tretirane zone spajaju u celinu.

Roll back terapeutska masaža spaja se sa Roll back move tehnikom kroz masažu više različitih zona tela u Roll back posture. To je najsloženiji pristup Roll back masaže, jer prati i oporavlja telo kao nedeljivu celinu.

 

RBP terapija

Dijagnostikujemo patologiju i sagledavamo koliko je narušeno držanje tela. Terapija se odvija svakog drugog dana. Na ovaj način rešavaju se problemi kifoze, skolioze, smanjuju se problemi izazvani diskus hernijom, ravnim tabanima, išijalgijom…