Roll back anticelulit masaža

Nova, autorizovana tehnika masaže kojom se problem dijagnostikuje, šematski prikazuje i specijalnom tehnikom hvatova rešava i eliminiše iz organizma.

Vraćanje promenjenog vezivnog tkiva u prethodno, normalno stanje – to je najjednostavnije objašnjenje ove tehnike. Roll back znači „vraćanje unazad“, oporavak. Cilj su zdrave i lepe noge, smanjenog obima i lepo izvajanog oblika, kvalitetnijeg tonusa kože.

Proces izgleda ovako: nakon zakazivanja vrši se pregled i crta skica pronađenih promenjenih struktura na telu. Zahvaljujući iscrtanoj šemi, klijentkinja stiče vizuelni uvid u svoj problem, vidi kako on izgleda, a terapeut zabeleženo stanje celulita sa kojim može započeti tretman. Tek tada, uz konsultacije, može otpočeti prvi tretman.

 

 

Karakteristike RBC masaže

Interesantno je da svaka klijentkinja može tačno da lokalizuje, da „u sebi“ oseti mesta gde se prostire celulit dok ga terapeut dijagnostikuje. Klijentkinja je tada u prilici da oseti celulit pod rukama terapeuta i istovremeno vidi svoj problem na prethodno iscrtanoj šemi.

Isto tako, svaka klijentkinja može i zatvorenih očiju da između deset terapeuta koji izvode različite vrste anticelulit masaže tačno oseti i izdvoji onog koji primenjuje Roll back masažu.

 

Cenjeni klijenti, oprez! Samo u salonu „Jasna“ izvode se efektne masaže Roll back tehnike za čije se rezultate i kvalitet garantuje. Ova prepoznatljiva tehnika je autorizovana i njeno izvođenje na drugom mestu moguće je samo ukoliko se poseduje odgovarajući sertifikat i odobrenje salona „Jasna“.

 

Anticelulit terapija različita je za svaku klijentkinju. Ne postoje dve osobe sa identičnim celulitom – po lokalizaciji, strukturi, prostiranju. Svi parametri za masažu (raznovrsnost pristupa i hvatova) važe samo za jednu osobu, a pri svakom narednom tretmanu se menjaju i prilagođavaju. Takav efekat ne može da postigne nijedan aparat. Zato se najbolji efekti u razgradnji celulita postižu upravo Roll back masažom, dok aparati, pakovanja, kreme i čajevi u salonu služe samo kao pomoćna sredstva.

Zbog izuzetne delikatnosti masaže, iskustva u prepoznavanju patološki promenjenog tkiva u odnosu na normalno i odgovornosti pri njegovoj razgradnji, Roll back tehniku može izvoditi samo edukovano lice. U salonu „Jasna“ masažu izvode viši i srednji fizioterapeuti posebno obučavani za RBC masaže, za čije efekte rada garantuje salon „Jasna“.

 

RBC terapija – tok i efekti

Terapija teče u obrnutom smeru u odnosu na proces nastanka celulita: celulit se iz dubine razgrađuju po slojevima na manje elemente, do faze tečnosti. Paralelno se ubrzava njegovo odvođenje do bubrega, odakle se kao nusprodukt eliminiše iz organizma.

Broj tretmana zavisi od problema deformacije celulita i ne mora imati veze sa debljinom sloja. Izvodi se najmanje 20 masaža, najviše 3 puta nedeljno. Zašto? Dejstvo RBC masaže nastavlja se i narednog dana. Kod pojedinaca efekat jedne masaže može trajati čak 7 dana. Sve zavisi od intenziteta razgradnje celulitnog tkiva, što terapeut određuje u toku RBC procesa.

Roll back anticelulit masažom telo se vaja. Procesom razgradnje celulita eliminiše se suvišno tkivo sa zona na kojima ne bi trebalo da ga bude, a smanjivanjem obima butina i zadnjice noge se vizuelno „izdužuju“. Eliminisanjem deformacija izazvanih celulitom pozitivni efekti se postižu i bez gubljenja kilograma.

Roll back anticelulit masaža može se primenjivati i na drugim zonama ženskog tela na kojima se celulit, kao patološka promena i deformacija, najčešće locira:

 • RBC masaža nogu
 • RBC anticelulit masaža ruku
 • RBC masaža bokova.

Svaka zona ugroženosti celulitom (noge, ruke, bokovi) zahteva poseban pristup, jer su to anatomski, prostorno (tkivno) i metabolički različite zone. Najčešći problem predstavlja celulit na nogama, potom na bokovima i – na kraju – na rukama. Najteži, najproblematičniji oblik celulita sreće se na nogama, dok su na bokovima i rukama to lakši oblici celulitne deformacije.

Po završetku RBC terapije preporučuje se održavanje postignutih rezultata, takođe RBC masažom (jednom nedeljno), kako bi se zaustavilo moguće ponovno vezivanje toksina (tečnosti). Zbog složenosti celulita, različitosti slučajeva i težine rada, od velike pomoći mogu nam biti i ostala sredstva i aparature za fizikalnu medicinu. Njih primenjujemo u zavisnosti od problema sa kojim se srećemo:

 • terapija ultrazvukom (dejstvo zvuka na tkivo u procesu razgradnje)
 • FD-laser (dejstvo svetlosti na tkivo u procesu eliminacije)
 • čajevi, kreme, mezoterapija
 • elektrostimulator (u procesu oporavka tkiva ugroženog celulitom).

Takođe, treba imati na umu da su unošenje toksina u organizam (npr. gazirana pića) i obilna ishrana faktori rizika za nastanak celulita.

 

Vrste celulita

U zavisnosti od faktora rizika, postoje različite vrste celulita. Podelićemo ga u dve osnovne grupe: limfatični i hormonski.

 • Limfatičan celulit

Kod limfatičnog celulita najugroženije su osobe sa izraženom „predispozicijom“ kao faktorom rizika. Kod ovih osoba noge su mekane i izgledaju „balonirano“, kao da su pune vode. Različitosti limfatičnog celulita u grupi sa „predispozicijom“ doprinose i drugi, dodatni faktori rizika. Tako npr. limfatičan (vodeni) celulit može biti prožet različitim čvršćim celulitnim strukturama.

 • Hormonski celulit

Kod hormonskog celulita faktori rizika su drugačiji. Noge izgledaju čvrste, „nabijene“, reljefne, deformisane. Uz prisutnost „predispozicije“ i širenja tkiva i kože sve izgleda mnogo gore.

 

Pogrešna verovanja o celulitu

 • Kvalitet celulita ne zavisi od godina ili gojaznosti.
 • Devojka sa 16 godina može ima više celulita, koji je teži za eliminaciju, nego žena od 50 godina.
 • Mršave devojke imaju celulit.
 • Vežbanjem čvršće vezujemo celulit za mišić.
 • Samo kremama se ne možemo rešiti celulita.
 • Samo dijetom celulit ne možemo eliminisati.

 

Nastanak celulita

Celulitna tečnost nije patološki problem ako se javlja u normalnoj količini, ako ne izaziva širenje potkožnog tkiva. Lagano širenje prisutno je kod žena u trudnoći ili PMS-u, kao i vraćanje na normalno stanje. Međutim, prisustvo faktora rizika će kod nekih žena dovesti do stvaranja veće količine tečnosti nego što je to normalno.

Delovanjem hormona tečnost se vremenom menja i prelazi u čvrsto stanje (pirinčana struktura). Male tvorevine postaju sve veće i veće. Daljim delovanjem hormona proces se nastavlja, tako da celulit može da promeni svoj prvobitan sastav, strukturu i dimenzije i na kraju se proširi na više lokacija na telu.


Posledice koje uzrokuje celulit

 • Deformacije – zadržavanje tečnosti na mestima sa najslabijom cirkulacijom (sedalni deo).
 • Proširene vene – usled napora kome je izložena cirkulacija u gornjim partijama.
 • Oticanje nogu – pritisak na limfne i krvne sudove.
 • Pucanje kapilara neposredno ispod zone sa najviše celulita.

Navedene posledice koje celulit izaziva ponovo uzrokuju nastanak novog celulita… I tako se stvara začarani krug.