Ljubav Velike majke terapija

 Put ljubavi…
 Do boljih odnosa u porodici…

 Ljubav Velike majke

 
Dar sa kojim smo rodjeni i koji je doprineo da budemo to što JESMO  nedovoljno je shvaćen i obično pogrešno tumačen.
 Da smo naučeni odmah na rodjenju ” KAKO da se vodimo svojim darom” i kako da ga ispoštujemo na pravi način živeli bi u ljubavi i miru, zdravi i srećni.
Tokom života, na žalost, naš dar se sjedinio sa osećajem straha i bola, nizom neprijatnih osećaja, i to kroz mnogo pogrešnih programa i uverenja i vremenom gubio.
Nesvesno, mnogo ljudi danas beže od svog dara, negiraju ga, čak i obolevaju, umesto da se njime vode u miru kroz mnoge nedaće, i zive srećno i zdravo.
 Svi smo sada pozvani na dar božje ljubavi/ svoj dar, na svoje prirodne sposobnosti, vrline i više vrednosti.
Sve što nismo osvestili kao mali, kroz odrastanje, imamo priliku da to učinimo kroz roditeljsto, partnerske odnose, porodicu, društvo. Kroz ličnu terapiju i seminare.
Terapija, i seminari ” Ljubav Velike majke”, nam omogućava da spoznamo i naučimo kako da se vodimo svojim darom, vrlinama i zdravim vrednostima… Kako da svom detetu/ bebi na samom početku života pružimo mogućnost da spozna svoj potencijal , kako da ga razvije i koristi na pravi način /najbolji, na radost porodice i društva. Istovremeno i roditelj ima mogućnost da spozna svoj dar, da ga razvije i da se njime vodi.
Masaža je najneposredniji, najjednostavniji i najtransparentniji način koji pruža mogućnost svima da se  približe svom daru i energiji ljubavi, urodjenim sposobnostima, i vrlinama,  da bi postali bolja verzija sebe.

Individualan i grupni rad. Mogućnost online obuke.