Holistički edukativni centar

Interaktivne radionice na temu zdravlja; tela, duha i psi

  • Telo ne laže, istinu pokazuje
  • Lepota tela lepota duha
  • Ljubav ili bolest

Kurs masaže – Roll back tehnika masaže – edukacija

 


Promotivna, interaktivna radionica „Telo ne laže, istinu pokazuje“ posvećena je Roll back tehnici masaže. Ova tehnika, koja se uspešno primenjuje već više od 20 godina, poboljšava psihofizičko zdravlje, unapređuje izgled tela, ublažava bol i oslobađa duh.

Polaznici će biti u prilici da se upoznaju sa terapeutskom primenom Roll back metode i njenim efektima i da se informišu o mogućnostima edukacije iz ove oblasti, s obzirom na to da je radionica osmišljena kao uvod u kurs masaže.

Kome je radionica namenjena? Prvenstveno terapeutima koji su zainteresovani da ovladaju novom manuelnom veštinom – Roll back tehnikom, ali i svima onima koji bi želelida ovom prirodnom metodom lečenja pomognu sebi i drugima, oslobode telo, um i dušu.

Šta vam ova radionica donosi? Sem upoznavanja sa samom tehnikom, polaznicima radionice obezbeđen je popust od 20% za prvi nivo kursa i prvu terapiju Roll back masaže, uz besplatnu coaching terapiju.

Po završetku edukacije polaznici kursa Roll back tehnike masaže stiču sertifikat, koji garantuje da iza njega stoje znanje i efikasnost u radu i otvara nove šanse za zaposlenje, uz mogućnost sticanja prava na franšizu.

Mogućnosti koje radionica pruža polaznicima:

• Otkrivanje na sopstvenom telu kritičnih zapisa koje život piše na tkivima, zapisa koji bi vremenom mogli da uzrokuju realne zdravstvene probleme, a koje Roll back tehnika uspešno briše i sanira.

• Konkretno upoznavanje sa efektima Roll back terapije na različitim tkivima (mišići, depoi masti, celulit).

• Otkrivanje sopstvenih sposobnosti, koje većina ljudi ne koristi u dovoljnoj meri, a koje se u Roll back tehnici aktivno primenjuju.

• Dublje upoznavanje sa veštinom neverbalnog, telesnog govora. Kroz primere ćemo naučiti da dešifrujemo telesne simbole, pokrete koje ljudi nesvesno prave rukom pri neverbalnoj komunikaciji, a koji mogu izraziti hiljade neizgovorenih reči. Na taj način polaznici će biti u prilici da shvate i poruke simbola koje prenose ruke u Roll back tehnici, ali i drugim vrstama masaže ( biće reči i o Madero terapiji).

• Kroz radionicu polaznici će shvatiti zašto su ljudska ruka i sam dodir lekoviti i stoga nezamenjivi u terapiji.

Radionicu vodi Jasmina Bosiočić, autorka i instruktorka Rollback tehnike, life & body coach..

Prijave za radionicu: jasnasalon@gmail.com

Dodatne informacije o Roll back tehnici možete dobiti na tel. 063 234 103

 


Kurs masaže –  Roll back tehnika masaže – edukacija

  • Masaža vezivnih tkiva, nov pristup
  • Znanje na delu – efekti na telu!

 

Zašto baš mi?

– Nudimo znanje, veštinu, efekte, potpuno nov pristup.

– Nova, autorizovana telesna masaža vezivnog tkiva. – Vezivno tkivo, kao najrasprostranjenija i najznačajnija funkcionalna komponenta ljudskog tela, ulazi u sastav svih tkiva u organizmu (od krvi, preko tetiva, sve do velikih mišića). Kao takvo, ono predstavlja graničnu liniju između bolesti i zdravlja. Naša nova manuelna tehnika masaže vezivnog tkiva predstavlja efikasnu terapijsku metodu.

– Dvadeset godina iskustva u terapiji i edukaciji terapeuta.

 

Šta dobijate edukacijom?

1. Novo znanje, koje će vam omogućiti da telu pristupate na drugačiji način, “iz drugog ugla”.

2. Razvijate postojeće sposobnosti i učite se novim veštinama:

– da vidite telo “iznutra”, razlikujete zdrava i nefunkcionalna tkiva, zahvaćena degenerativnim procesima;

– da palpatornom dijagnostikom klasifikujete “vrste” vezivnog tkiva;

– da koristite “tehniku hvatova” na različitim problemima u okviru iste vrste tkiva;

– da strateški manipulišete “tehnikom hvatova”, tj. da njenom primenom rešavate konkretne probleme, a ne da “hvatovima” uopšteno sprovodite masažu kao terapiju;

– da evaluirate različita tkiva; učite se na različitim patologijama vezivnog tkiva, jer se efekat tehnike bazira na rešavanju individualnih problema;

– da vešto komunicirate sa klijentima; učite se asertivnoj komunikaciji, empatiji, verbalnoj “mentalizaciji” problema;

– da estetski modelirate telo uz simultano podizanje funkcionalnosti; eliminišete masne naslage i rešavate se celulita, otklanjate zastoje, smanjujete bolove;

– regenerišete vezivno-mišićna tkiva zahvaćena degenerativnim procesima i sanirate posledice lumbaga, diskus hernije, LSC sindroma, posttraumatskih stanja, fibrotičnih promena, fascio-mišićnih bolova i dr.;

– neutrališete stres, neuroze, depresivna stanja, anksioznost.

3. Mogućnost inovacije – da tehniku primenite u oblastima u kojima dosad nije primenjevana.

4. Sticanje kompetencije i mogućnost da lakše nađete posao u odnosu na stečeno/praktikovano znanje.

5. Razumevanje svog tela, u interesu sopstvenog psihofizičkog zdravlja.

 

Šta pruža ovaj vid edukacije?

– Inovativan holistički pristup, celovitost u integrisanom sagledavanju znanja (zapadna medicina, psihologija, duhovnost, istočnjačka medicina).

– Edukacija i sama tehnika masaže baziraju se na principima motornog i metakognitivnog učenja.

– Strategije za brže postizanje kvalitetnijeg, višeg nivoa znanja konceptualno se identifikuju sa fenomenom “savršene telesne funkcionalnosti” (facilitacione tehnike, mentalne mape, odbrambeni mehanizmi, “circulus vitiosus”).

– Učenje je individualno prilagođeno znanju svakog edukanta, njegovim ličnim karakteristikama, razvijenim sposobnostima i veštinama.

– Opservacija novog znanja i samoregulacija stečenog iskustva edukantu su omogućene kroz povratne informacije koje dobija od grupe, pacijenta, mentora.

– Lično iskustvo “ja, pacijent” pruža uvid u sopstveno telesno znanje i svrsishodnost učenja tehnike razumevanjem svoje lične istine.

– Emocionalno “opismenjavanje”, razumevanje svojih i tuđih emocionalnih procesa, kao preduslov za integrisan pristup čoveku i tehnici.

 

Program edukacije

– Četiri nivoa edukacije podeljena u šest modula (2×8 časova, vikend-blok).

– Dvodnevni teorijski i praktični blok RBT nastave (jedan vikend mesečno), koji se sastoji iz više modula, u zavisnosti od nivoa (početni nivo – 2×2 časa, 1. nivo – 2×4 časa,  2. nivo – 2×6 časova, 3. nivo – 2×6 časova, 4. nivo – 2×6 časova).

– Broj časova u okviru svakog nivoa, pauze između dva modula, redosled i teme koje se obrađuju u sklopu programa, kao i ukupno trajanje kompletnog procesa edukacije, prilagođeni su realnim mogućnostima edukanta da naučeno razume i primeni u praksi, vremenu potrebnom da dobije feedback od tela, da oceni svoj rad i zaista ovlada veštinom RB tehnike.

– Program svakog pojedinačnog nivoa, kao i cene, možete pronaći na našem web sajtu i Facebook stranici.

 

Kome je edukacija namenjena?

– Svima koji smatraju da je ljudsko telo nesagledava riznica znanja i moći.

– Profesionalcima koji se neposredno bave terapeutskim radom: zdravstvenim radnicima (lekarima, medicinskim sestrama, fizioterapeutima…), sportskim instruktorima, psiholozima, body coach terapeutima…

– Svima onima koji možda nemaju terapeutsko obrazovanje, ali žele da se bave ovom tehnikom u cilju sticanja novih znanja o telu, kroz mogućnost sagledavanja svoje lične istine.

Dva uvodna modula su obavezna i neophodna za razumevanje dalje edukacije, i za njih nije potrebna provera znanja. Sertifikat o završenoj edukaciji dobija se za svaki nivo, nosi zvanje stečene veštine i potkrepljen je evaluacijom stečenog znanja. Završetkom svih nivoa edukacije stičete kompetenciju sertifikovanog terapeuta RBTM JASNA, potkrepljenu potpisom i žigom autorke tehnike, čime vam se odobrava korišćenje ove tehnike u samostalnom radu.

 

Dopunska edukacija

– Klasična masaža u okviru Roll back tehnike, gde se mogu steći sledeća znanja:

– relaks masaža – 4×6 sati mesečno;

– sportska masaža – 4×6 sati mesečno;

– limfna drenaža – 4×6 sati mesečno;

– terapeutska masaža – 4×6 sati mesečno;

– refleksoterapija – 3×6 sati mesečno;

– akupresura – 2×6 sati mesečno;

– pain buster masaža – 4×6 sati mesečno.

– Po završavanju svakog od navedenih modula dobija se odgovarajući sertifikat.

– Informacije o programu edukacije možete pronaći na našem web sajtu i na Facebook stranici salona.