Holistička terapija

Holistička terapija se fokusira na sprečavanje bolesti i održavanje zdravlja. Ona gleda na zdravlje kao na ravnotežu svih sfera – mentalnih, emocionalnih i duhovnih kao i fizičkih.
Svako ko želi mir i zdravlje intuitivno nadje put i način kako da do svog cilja dodje.
Istina se uvek nalazi u celini. Celina se ne može svesti na sastavne delove.
Holizam, holistička terapija: proučava čoveka izvan granica biologije, medicine, sociologije i psihologije u klasičnom smislu, objedinjuje te discipline i sagledava čoveka u širem kontekstu, sa svim njegovim dimenzijama uključujući i zajednicu u kojoj živi.
Svi aspekti osobe se smatraju međusobno povezanim i taj se princip zove holizam, što znači “stanje celovitosti”.
U cilju sveobuhvatnog pristupa naša ponuda je široka jer poštujemo lično polazište, i izbor svakog klijenta koji odabira svoj put ka celovitosti i kreće ka njemu birajući sopstvene načine da dodje do srži i suštine svog bica. Oporavak energije moze početi rehabilitacijom tela- masažom ili vežbama; oporavkom duha i uma- razgovorom, koji vodi razumevanju  sebe lično/ misli, kreiranih uverenja, programa, emocija, osećanja/kao i razumevanju svoje porodice i društva.
Svako bira program koji ga intuitivno najviše privuče: